Για το EWC

To Ευρωπαϊκό Κέντρο Wergeland (EWC) είναι ένα κέντρο έρευνας αναφορικά με την εκπαίδευση για τη διαπολιτισμική κατανόηση, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη.

Κύριος στόχος του EWC αποτελεί η ενίσχυση της ικανότητας των ατόμων, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των συστημάτων εκπαίδευσης να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν μία κουλτούρα γύρω από τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το Κέντρο ιδρύθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης και τη Νορβηγία το 2008, προκειμένου να παρέχει υποστήριξη στα 47 κράτη μέλη. Διοικείται από Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από εκπροσώπους του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Νορβηγίας.

Το  έργο του EWC βασίζεται σε συστάσεις και πολιτικές του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως ο σχετικός Χάρτης για την Εκπαίδευση αναφορικά με τη Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο οποίος συστάθηκε για να διασφαλίσει ότι οι αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου προάγονται μέσω της εκπαίδευσης και προβάλλονται στο πλαίσιο αυτής.

Η έδρα του Κέντρου βρίσκεται στο Όσλο της Νορβηγίας, ωστόσο συνεργάτες του έργου δραστηριοποιούνται επίσης στην Ελλάδα, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και την Ουκρανία.

Προγράμματα

Το 2019, το EWC υλοποίησε προγράμματα σε 26 χώρες, στο πλαίσιο των οποίων 300 επιμορφωτές συνεργάστηκαν με 1.300 σχολεία σε όλη την Ευρώπη. Οι δράσεις και οι υπηρεσίες του EWC παρέχονται χωρίς κάποιο κόστος και είναι διαθέσιμες και για τα 47 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

26


προγράμματα σε 26 χώρες το 2019

76 500


μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς συμμετείχαν σε αυτά

31


οργανισμοί συμμετείχαν ως εταίροι στα προγράμματα