Ευγενία Παπαγεωργίου

Έχω αποφοιτήσει από το τμήμα Θεολογίας, καθώς και από το Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (κατεύθυνση Ψυχολογίας) του ΕΚΠΑ. Ολοκλήρωσα μεταπτυχιακές σπουδές στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Θεωρία, Πράξη & Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» του Τμήματος ΦΠΨ της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, καθώς και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εκπαίδευση Ενηλίκων» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Έχω παρακολουθήσει πλήθος επιμορφωτικών προγραμμάτων που αφορούν στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, στη Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και σε καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές ενώ τα επιστημονικά μου ενδιαφέροντα σχετίζονται με τη διδασκαλία και την ένταξη προσφύγων.

Έχω εργαστεί στην τυπική εκπαίδευση στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Διάπολις» του ΑΠΘ που αφορούσε, μεταξύ άλλων, στην καλλιέργεια κλίματος διαπολιτισμικής επικοινωνίας σε επίπεδο σχολείου, στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, στην ενίσχυση της μητρικής γλώσσας των μαθητών και της ελληνομάθειας, αλλά και στη σύνδεση σχολείου και κοινότητας ενώ έχω πολυετή διδακτική εμπειρία σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).

Στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης έχω συνεργαστεί ως επιμορφώτρια στο πρόγραμμα που υλοποίησαν το Τμήμα πολιτικής επιστήμης & ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ και το ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ με τίτλο «Διαπολιτισμική επιμόρφωση του προσωπικού της τοπικής αυτοδιοίκησης και της δημοτικής αστυνομίας που συναλλάσσονται με υπηκόους τρίτων χωρών νομίμως διαμενόντων στην Ελλάδα» ενώ έχω εργαστεί και ως επιμορφώτρια ενήλικων μεταναστών και προσφύγων σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων που αφορούν στην ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό.

Είμαι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων και αξιολογήτρια εκπαιδευτών ενηλίκων στις εξετάσεις που διενεργεί ο ΕΟΠΠΕΠ και τα τελευταία τέσσερα έτη εργάζομαι στην Υπηρεσία Ασύλου.