Θέκλα Μιχάλογλου

Η Θέκλα Μιχάλογλου είναι Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δασκάλα ΠΕ 70). Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών - ΠΑ.ΜΑΚ και κάτοχος Διπλώματος Μετεκπαίδευσης, Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Διαπολιτισμική Εκπαίδευση), καθώς και του Μεταπτυχιακού Διπλώματος του Ε.Κ.Π.Α. & του Institute of Education του Λονδίνου με ειδίκευση στη Συγκριτική Εκπαίδευση και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Είναι Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων για 2 έτη και συμμετείχε σε Προγράμματα ως επιμορφώτρια εκπαιδευτικών και συγγραφέας εκπαιδευτικού υλικού όπως:
• «Πρόγραμμα Εκπαίδευση Παιδιών Ρομά»
•Πρόγραμμα Erasmus+ της Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας, με τίτλο: “Managing the refugee and migrant flows through the development of educational and vocational frames for children and adults”, ακρωνύμιο “Xenios Zeus” .
Είναι, επίσης, Επιστημονική συνεργάτης του ΙΕΠ (επιμόρφωση εκπαιδευτικών και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων που φοιτούν σε ΔΥΕΠ ή και Τάξεις Υποδοχής).
• Επιμορφώτρια ενηλίκων στο ΕΚΔΔΑ.