Νάντια Κατή

Η Νάντια Κατή είναι φιλόλογος, θεατροπαιδαγωγός και εκπαιδεύτρια ενηλίκων. Είναι απόφοιτη του τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και του τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου όπου ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές στη Δραματική Τέχνη και τις Παρασταστικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και στη δια βίου μάθηση. Εργάζεται ως φιλόλογος-παιδαγωγός στη μη τυπική εκπαίδευση και ως εμψυχώτρια- επιμορφώτρια προγραμμάτων και βιωματικών-θεατρικών εργαστηρίων σε ενήλικες, εφήβους και παιδιά. Έχει συνεργαστεί με διάφορους φορείς όπως το Lear Inn του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, την Action Aid, τη Σχεδία-Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης και το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση. Έχει λάβει εξειδικευμένες επιμορφώσεις σχετικά με την εμψύχωση και ενδυνάμωση ομάδων, την επιμόρφωση ενηλίκων, τη βιωματική μάθηση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, την ειδική αγωγή και τις χειραφετικές και ανθρωποκεντρικές παιδαγωγικές μεθόδους. Επίσης, έχει δημοσιεύσει επιστημονικό άρθρο σχετικά με την ενίσχυση των δημοκρατικών στάσεων των εκπαιδευτικών μέσω βιωματικών και θεατρικών μεθόδων. Πλέον, ανήκει στην ομάδα επιμορφωτών/τριών του προγράμματος «Σχολεία για όλους» του Eυρωπαϊκού Κέντρου Wergeland, που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.