Νικολέττα Δημητρούκα

Η Νικολέττα Δημητρούκα είναι απόφοιτη του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με δυο μεταπτυχιακούς τίτλους σε θέματα ιστορίας και διδακτικής, παιδαγωγικών, πολιτιστικών σχέσεων και λογοτεχνίας. Ως υπότροφος της DAAD σπούδασε και εργάστηκε στο Βερολίνο. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως Project Manager στον τομέα της εκπαίδευσης έχοντας αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ανήλικους και ενήλικους πρόσφυγες και μετανάστες. Έχει οργανώσει και υλοποιήσει πληθώρα επιμορφώσεων σε εκπαιδευτικούς τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, ενώ έχει σχεδιάσει, συγγράψει και επιμεληθεί πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο. Τα ερευνητικά και συγγραφικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν σε ιστορικά θέματα, τις διακρίσεις σε βάρος μειονοτήτων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και τη λογοτεχνία. Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων.