Αγάπη Χουζουράκη

Η Αγάπη Χουζουράκη είναι δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω και εκπαιδεύτρια ενηλίκων, πιστοποιημένη από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ενώ έχει εργαστεί και ως λειτουργός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έχει μεταπτυχιακές σπουδές στο Δημόσιο Δίκαιο (Ε.Κ.Π.Α.), παιδαγωγική κατάρτιση από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και αυτή τη στιγμή εκπονεί τη Διδακτορική της Διατριβή στην κατεύθυνση της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του ΠΑ.ΜΑΚ. Εργάζεται στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ως Αναπλ. Συντονίστρια Νομικής Υπηρεσίας, ενώ ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων έχει συνεργαστεί επί σειρά ετών με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), το Ινστιτούτο Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης), το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-Ίδρυμα Θ. & Δ. Τσάτσου, καθώς και με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.