Άννα-Μαρία Παναγιωτίδου

Η επαγγελματική μου σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1991 με εργασία στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης παράλληλα με τις σπουδές μου. Το 1994, στην Ελλάδα εργάζομαι σε διοικητική θέση σε κατασκευαστική βιομηχανία για σχεδόν επτά χρόνια. Από το 2003, εργάζομαι ως καθηγήτρια Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση και ως πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων. Από το 2011 τελώ χρέη υποδιευθύντριας στο σχολείο, ενώ από το 2013 είμαι ενεργό μέλος στο Πρόγραμμα Pestalozzi του Συμβουλίου της Ευρώπης, αναλαμβάνοντας δια ζώσης σεμινάρια επιμόρφωσης ή/και τη διαχείριση εξ’ αποστάσεως δραστηριοτήτων στην σχετική διαδικτυακή πλατφόρμα. Αργότερα, εντάσσομαι στους επιμορφωτές-συνεργάτες του εκπαιδευτικού οργανισμού Learn2Change. Έχω επιμορφώσει πληθώρα εκπαιδευτικών μέσα από βιωματικά σεμινάρια στη δημοκρατική παιδεία, εναλλακτικές μεθοδολογίες μάθησης, ανθρώπινα δικαιώματα.