Αρχοντούλα Μαντζαρίδου

Η Αρχοντούλα Μαντζαρίδου είναι Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Δασκάλων και Σ.Ε.Π. στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει συμμετάσχει ως εμπειρογνώμονας σε εκπαιδευτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Το ερευνητικό της έργο συνδέεται με την παιδαγωγική αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και τη διαφοροποιημένη παιδαγωγική.