Δώρα Κατσαμώρη

Η Δώρα είναι διδάκτωρ του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στον τομέα της Εκπαίδευσης για την Ιδιότητα του Πολίτη και τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, την εκπαίδευση στις φυλακές, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, καθώς και την εκπαίδευση ενηλίκων. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων και έχει συνεργαστεί με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ως εκπαιδεύτρια. Διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία ως ερευνήτρια και διαχειρίστρια προγραμμάτων μέσα από τη συμμετοχή της σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (Erasmus+, Horizon2020 & EEA grants) και είναι μέλος ευρωπαϊκών δικτύων [Democracy and Human Rights Education in Europe (DARE) Network, ALL=In Network. Citizenship Learning for Inclusion and Diversity (NECE, Federal Agency of Civic Education, καθώς και του Education on Europe (Focus Group)(funded by Robert Bosch Stiftung)]. Η Δώρα συμμετέχει στο πρόγραμμα με τίτλο 'Σχολεία για Όλους - Συμπερίληψη των παιδιών προσφύγων στα ελληνικά σχολεία' ως εθνική συντονίστρια.