Φυλλιώ Νικολούδη

Η Φυλλιώ Νικολούδη είναι νηπιαγωγός, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Προσχολικής Εκπαίδευσης, Συγγραφέας και Δασκάλα Δράματος στην Εκπαίδευση. Στα επιστημονικά της ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνεται και η εφαρμογή της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στο σχολικό πλαίσιο μέσω διαφόρων τεχνικών, καθώς και η Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων σε ζητήματα διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης.