Γκέλη Αρώνη

Η Γκέλη είναι Προϊσταμένη της Μονάδας Ένταξης και Υποστήριξης των Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Έως το 2020 διετέλεσε Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων του Υ.ΠΑΙ.Θ. Σπούδασε Κοινωνική Ψυχολογία (ΜΑ, PhD) και εργάζεται από το 1999 σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας τη φυσική αγωγή και το παιχνίδι ως εργαλείο για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής υλοποιώντας προγράμματα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη. Έχει μεγάλη εμπειρία ως επιμορφώτρια εκπαιδευτικών στο Συμβούλιο της Ευρώπης και ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων και νέων σε Ευρώπη, Ασία και Αφρική. Από το 2013 είναι συντονίστρια και επιμορφώτρια στο Ευρωπαϊκό project “Living Democracy”. Η Γκέλυ είναι μέλος της ομάδας των εποπτών επιμορφωτών στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο 'Σχολεία Για Όλους - Συμπερίληψη των παιδιών προσφύγων στα ελληνικά σχολεία'.