Γεωργία Καρούντζου

Η Γεωργία Α. Καρούντζου είναι Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου. Είναι διδάκτορας Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Αιγαίου με μεταπτυχιακές σπουδές στα Παιδαγωγικά- ΜSc “Συγκριτική Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» και Μed “ Σπουδές στην Εκπαίδευση». Έκανε μετεκπαίδευση με ειδίκευση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στο Διδασκαλείο Διετούς Επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Πατρών και ειδίκευση στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό στην ΑΣΠΑΙΤΕ. Είναι Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό του ΕΑΠ, Εξωτερική Συνεργάτης της ΑΣΠΑΙΤΕ και μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.