Γιώργος Ανδρουλάκης

Ο Γιώργος Ανδρουλάκης είναι Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιογλωσσολογία και οι εφαρμογές της στη διδακτική πράξη» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολυγλωσσίας, του οποίου είναι Διευθυντής, τιμήθηκε δύο φορές με το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών και με το βραβείο AMIF. Από το 2016 ως το 2018 διετέλεσε Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του εστιάζονται σε ζητήματα επαφής γλωσσών σε μεταναστευτικές κοινότητες, γλωσσικής πολιτικής, διδακτικής των γλωσσών, και ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Είχε την ευθύνη σε πάνω από δέκα ερευνητικά προγράμματα, με έμφαση στη γλωσσική εκπαίδευση των μεταναστών/-ριών, με πιο πρόσφατο το: Creative Multilingualism: From Reality to Research to Education (MeInArt) (1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ για μέλη ΔΕΠ).