Κατερίνα Μπαζίγου

H Κατερίνα Μπαζίγου (MEd, PhD) είναι φιλόλογος διορισμένη στη Δημόσια Εκπαίδευση. Οι μεταπτυχιακές σπουδές της επικεντρώνονται στην Εκπαίδευση για την Αειφορία και την εναλλακτική παιδαγωγική. Στο πεδίο αυτό έχει αναπτύξει ερευνητική, συγγραφική και επιμορφωτική δραστηριότητα. Έχει υπηρετήσει σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και ως Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία στο 1ο ΠΕΚΕΣ Αττικής.