Κική Σεκερτζή

Η Κική Σεκερτζή έχει πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας (κατεύθυνσης Γλωσσολογίας) του Παν/μίου Αθηνών και Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΑ) στη Διδασκαλία της Ν. Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας του Παν/μίου Αθηνών. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και εξετάστρια στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Από το 1995, διδάσκει Ελληνικά ως Ξένη/Δεύτερη Γλώσσα σε ενήλικες, εφήβους και παιδιά. Έχει συνεργαστεί για τη συγγραφή και την επιμέλεια εκπαιδευτικού υλικού του Κέντρου Διαπολιτισμικής Αγωγής του Παν/μίου Αθηνών στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εκπαίδευση παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών». Ασχολείται με την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, τη δημιουργία αναλυτικών προγραμμάτων και την εκπαίδευση καθηγητών. Είναι επιμορφώτρια εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του προγράμματος: «Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία» του European Wergeland Centre.

PENTAX Image