Κωνσταντίνος Καλέμης

Είμαι Συντονιστής Εκπ/σης Προσφύγων και επιμορφωτής στο ΕΚΔΔΑ και στι ΙΕΠ στην διαφοροποιημένη διδασκαλία. Μέλος του New-Club-of-Paris που στοχεύει στην αξιολόγηση των ΑΠΣ μέσω στοχοθεσίας και δεικτών του πνευματικού κεφαλαίου και του IAFeS.