Μάγδα Βίτσου

Η Μάγδα Βίτσου είναι μέλος Ε.ΔΙ.Π του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι Διδάκτορας του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Παιδαγωγική του Θεάτρου. Έχει εξειδίκευση στις τεχνικές του Δράματος και του Κουκλοθεάτρου στην Εκπαίδευση. Εκπονεί τη μεταδιδακτορική της έρευνα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις της εστιάζονται σε ζητήματα Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση, κουκλοθεάτρου, διγλωσσίας και κοινωνικού βίου μειονοτικών ομάδων. Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων. Τα τελευταία χρόνια διδάσκει μαθήματα Δραματικής Τέχνης και Κουκλοθεάτρου σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και έχει πραγματοποιήσει εισηγήσεις σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (ΠΤΠΕ, Π.Θ., ΤΘΣ, Π.Π). Από το 2017 είναι Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Ανοικτού Πανεπιστημίου. Έχει σχεδιάσει και εμψυχώσει πληθώρα θεατροπαιδαγωγικών προγραμμάτων.