Μali Lunde

Η Mali Lunde διαχειρίζεται την οικονομική πτυχή δύο έργων τoυ ΕWC. Υποστηρίζει επίσης τον Οικονομικό Διευθυντή στην καθημερινή εκτέλεση διοικητικών, οικονομικών και σχετικών με το ανθρώπινο δυναμικό καθηκόντων. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ιστορία από το Πανεπιστήμιο του Όσλο. Πριν ενταχθεί στην ομάδα του EWC, έζησε και εργάστηκε στο Δουβλίνο για αρκετά χρόνια.