Μαρία Βλαχάκη

Η Μαρία Βλαχάκη είναι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στη Μουσειολογία – Διαχείριση Πολιτισμού και στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η διατριβή της αφορά στην αξιοποίηση της προφορικής ιστορίας για την προσέγγιση της μετανάστευσης στο σχολικό και μουσειακό περιβάλλον.
Εργάζεται ως διευθύντρια του 23ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς, το οποίο ανήκει στο Δίκτυο των Δημοκρατικών Σχολείων (Democratic Schools Network) του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Το 2019 βραβεύτηκε με το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών για το ερευνητικό, εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διαπολιτισμικοί διάλογοι διερευνώντας την οικογενειακή μας ιστορία».

Είναι συμβασιούχος διδάσκουσα στο γνωστικό αντικείμενο «Μουσειακή Εκπαίδευση» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο γνωστικό αντικείμενο «Μειονοτικές Ομάδες και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος Σ.Ε.Π. στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Ιστορία» στη θεματική ενότητα «Ιστορία και Εκπαίδευση» του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.
Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους.