Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης

Ο Μάριος είναι απόφοιτος Θεολογίας (ΒΑ, ΜΑ, PhD) και Ελληνικής Φιλολογίας (BA), καθώς και μεταδιδακτορικός ερευνητής στον τομέα της Κοινωνικής Παιδαγωγικής (PostDoc). Είναι Επίκουρος Καθηγητής στη Διδακτική των Θρησκευτικών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Έχει εργαστεί ως Καθηγητής Θρησκευτικών και ως Σύμβουλος στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέρονται επικεντρώνονται στην εκπαιδευτική και διδακτική μεθοδολογία της Θρησκευτικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. στα Αναλυτικά Προγράμματα της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και στο Θέατρο την Εκπαίδευση. Το σύνολο των δημοσιεύεσων του περιλαμβάνουν έξι (6) βιβλία και πολυάριθμα άρθρα.
Ο Μάριος συμμετέχει, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος, σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα (Erasmus+, KA2) αναφορικά με τη διδασκαλία των δεξιοτήτων της Δημοκρατικής Κουλτούρας και ως Διευθυντής του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του Επιμόρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι μέλος της ομάδας των εποπτών επιμορφωτών στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο 'Σχολεία Για Όλους - Συμπερίληψη των παιδιών προσφύγων στα ελληνικά σχολεία'.