Σοφία Αυγητίδου

Η Σοφία Αυγητίδου είναι Καθηγήτρια Παιδαγωγικής-Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Έχει εργαστεί σε πολλά ερευνητικά και επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών και στην εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων. Είναι ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Παρατηρητηρίου για τη Διαπολιτισμική Παιδεία και Εκπαίδευση.