Βασίλης Χαρίτος

Ο Βασίλης Χαρίτος είναι Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Υπηρέτησε σε σχολεία στην Αθήνα και στο εξωτερικό και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής με ειδίκευση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Έχει συμμετάσχει σε σχετικά ελληνικά και διεθνή προγράμματα και έχει δημοσιεύσει άρθρα και εργασίες σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.