Ξανθή Αλμπανάκη

Η Ξανθή Αλμπανάκη είναι εκπαιδευτικός και υπηρετεί ως Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Ανατ. Μακεδονίας Θράκης. Αποφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. Κατέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους, στη Διαπολιτισμική εκπαίδευση και στην Παιδαγωγική, ενώ έχει συμμετάσχει σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα.