Γυμνάσιο Κατσικά Ιωαννίνων: Κριτική κατανόηση του κόσμου σε δημιουργικό διάλογο με το οικείο και το τοπικό

Το Γυμνάσιο Κατσικά Ιωαννίνων ολοκλήρωσε με επιτυχία την υλοποίηση του σχεδίου δράσης, το οποίο είχε σχεδιάσει σε συνεργασία και με την υποστήριξη της επιμορφώτριας Μαρίας Βλαχάκη στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο πρόγραμμα με τίτλο  «Σχολεία για Όλους- Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία». Προέβη αντίστοιχα στην αξιολόγηση  της εμπειρίας που αποκόμισε, κάνοντας ένα τελικό απολογισμό.

Το πλούσιο σχέδιο δράσης με τίτλο «Σκέψου Παγκόσμια – Δράσε Τοπικά και Συλλογικά» περιελάμβανε πληθώρα δραστηριοτήτων που αφορούσαν στη σχολική ζωή στην ολότητά της: τη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης, τη διαχείριση του σχολείου και του σχολικού πολιτισμού και τη συνεργασία με την κοινότητα. Υλοποιήθηκαν δραστηριότητες με πολύπλευρα μαθησιακά αποτελέσματα. Eνδεικτικά:

 –«Ταξιδεύω στην Ελλάδα και στη Μέση Ανατολή» για καλλιέργεια της πολιτισμικής ενσυναίσθησης,

– εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού για την προώθηση της επικοινωνίας μέσω της τέχνης, της συνεργασίας και της αναγνώρισης της οικογενειακής ιστορίας

 – ο «Τοίχος πολιτισμού» με συνεργασία παιδιών διαφορετικής εθνοπολιτισμικής ταυτότητας για αναπαράσταση ιστοριών

– δημιουργία διαπολιτισμικής βιβλιοθήκης για την προώθηση της διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης και της διαπολιτισμικής επικοινωνίας

Στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες συμμετείχαν μαθητές διαφορετικής εθνοπολιτισμικής ταυτότητας αναπτύσσοντας διαπολιτισμικές και δημοκρατικές δεξιότητες, όπως ο σεβασμός και η αναγνώριση της ετερότητας, η συνεργασία, η πολιτισμική ενσυναίσθηση, η ανεκτικότητα στην αμφισημία, δεξιότητες ακρόασης και παρατήρησης, επικοινωνιακές δεξιότητες, η γνώση και η κριτική κατανόηση της ιστορίας και του πολιτισμού, η γνώση και η κριτική κατανόηση του κόσμου σε δημιουργικό διάλογο με το οικείο και το τοπικό.

Είμαστε περήφανοι για το έργο του σχολείου και έχουμε την πεποίθηση ότι  αυτή η συνεργασία ήταν μόνο η αρχή για μακροπρόθεσμες αλλαγές όσον αφορά την καλλιέργεια μιας δημοκρατικής και συμπεριληπτικής σχολικής κουλτούρας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν κατά την υλοποίηση του σχεδίου δράσης του σχολείου, τις καλές πρακτικές που ακολουθήθηκαν, καθώς και τις δυσκολίες εφαρμογής αυτού, θα βρείτε στη σχετική παρουσίαση.