2ο Γυμνάσιο Αλεξάνδρειας Ημαθίας: ΣΥΝ-υπάρχουμε και Συμπορευόμαστε

Το 2ο Γυμνάσιο Αλεξάνδρειας Ημαθίας ολοκλήρωσε με επιτυχία την υλοποίηση του σχεδίου δράσης, το οποίο είχε σχεδιάσει σε συνεργασία και με την υποστήριξη της επιμορφώτριας Μάγδας Βίτσου στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο πρόγραμμα με τίτλο  «Σχολεία για Όλους- Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία». Προέβη αντίστοιχα στην αξιολόγηση  της εμπειρίας που αποκόμισε, κάνοντας ένα τελικό απολογισμό.

Το σχέδιο δράσης του σχολείου σχεδιάστηκε με διττό στόχο να γίνουν οι μαθητές πρόσφυγες ένα αναπόσπαστο κομμάτι της σχολικής μονάδας και να αισθάνονται αποδεκτοί και ισότιμοι στο σχολικό περιβάλλον. Το σχέδιο δράσης βασίστηκε στην ενεργή συμμετοχή όλων τα μέλη της σχολικής κοινότητας, μαθητών, γονέων και διδασκόντων. Υλοποιήθηκε μέσα από ποικίλες δραστηριότητες, οι οποίες αποτελούν λαμπρά παραδείγματα της προσέγγισης του σχολείου ως ολότητας. Ενδεικτικά αναφέρονται:

– Επίσκεψη παιδιών στη δομή της πόλης όπου φιλοξενούνται τα παιδιά πρόσφυγες με σκοπό τη συνύπαρξη και ανάπτυξη της ενσυναίσθησης

– Η γνωριμία προσφύγων μαθητών και των γονέων τους με τους διδάσκοντες και συζήτηση για πιθανά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν

– Έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Ποιος/α είμαι» με έργα των μαθητών,  με σκοπό τη γνωριμία και καλλιέργεια  της ενσυναίσθησης.

Είμαστε περήφανοι για το έργο του σχολείου και έχουμε την πεποίθηση ότι  αυτή η συνεργασία ήταν μόνο η αρχή για μακροπρόθεσμες αλλαγές όσον αφορά την καλλιέργεια μιας δημοκρατικής και συμπεριληπτικής σχολικής κουλτούρας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν κατά την υλοποίηση του σχεδίου δράσης του σχολείου, τις καλές πρακτικές που ακολουθήθηκαν, καθώς και τις δυσκολίες εφαρμογής αυτού, θα βρείτε στη σχετική παρουσίαση.