Εγχειρίδιο: 31 Βασικές Δραστηριότητες

Ένα πρακτικό βοήθημα για τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και τα σχολεία σε όλη την Ευρώπη για τη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού, φιλόξενου μαθησιακού περιβάλλοντος για τους πρόσφυγες μαθητές. Tο εγχειρίδιο διατίθεται ελεύθερα στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.