Εγχειρίδιο: Καλές Πρακτικές

Ένα πρακτικό βοήθημα που αποτελεί Παράρτημα του Εγχειριδίου: 31 Βασικές Δραστηριότητες και περιλαμβάνει «καλές πρακτικές», δηλαδή δράσεις και δραστηριότητες που πραγματοποίησαν τα σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ‘Σχολεία Για Όλους’ στο πλαίσιο των Σχεδίων Δράσης τους.

Το εν λόγω βοήθημα διατίθεται ελεύθερα στα Ελληνικά σε μορφή pdf: