Το έργο μας

Το πρόγραμμα ‘Σχολεία για όλους – Συμπερίληψη των παιδιών προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία‘ (EEA Grants) στοχεύει στην καλλιέργεια ενός δημοκρατικού και συμπεριληπτικού σχολικού περιβάλλοντος.

Σκοπός του προγράμματος αποτελεί η καλλιέργεια ενός δημοκρατικού και συμπεριληπτικού σχολικού περιβάλλοντος μέσα από τη συνεργασία, μέχρι το τέλος του σχολικού έτους 2021-2022, με έως και 150 σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα οποία λειτουργούν τάξεις υποδοχής για παιδιά πρόσφυγες. Για τον λόγο αυτό, μία ομάδα έμπειρων επιμορφωτών θα παρέχει επιμόρφωση και υποστήριξη σε διευθυντές, εκπαιδευτικούς και γονείς μαθητών των συγκεκριμένων σχολείων, επιδιώκοντας τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας και της ίσης πρόσβασης όλων στην εκπαίδευση.
Οι απώτεροι στόχοι του επιμορφωτικού αυτού προγράμματος περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία ελεύθερων και δημοκρατικών σχολείων, καθώς και την ενίσχυση της σχολικής κοινότητας με τα απαραίτητα εργαλεία, της δεξιότητες και την ικανότητα να διαχειριστούν απαιτητικά και ευαίσθητα θέματα που εμφανίζονται συχνά τόσο στο σχολικό περιβάλλον όσο και στην τοπική κοινωνία. Γεγονός, το οποίο συχνά οφείλεται στην έλλειψη ανοχής εκ μέρους των ατόμων απέναντι στο διαφορετικό, με αποτέλεσμα την εμφάνιση διακρίσεων, καθώς και των φαινομένων του ρατσισμού και της ρητορικής μίσους. Με άλλα λόγια, αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ανοιχτού σε όλους σχολικού περιβάλλοντος.