8ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων: Διδασκαλία και μάθηση – Διαχείριση σχολείου και σχολικός πολιτισμός

Το 8ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων ολοκλήρωσε με επιτυχία την υλοποίηση του σχεδίου δράσης, το οποίο είχε σχεδιάσει σε συνεργασία και με την υποστήριξη της επιμορφώτριας Μαργαρίτας Καψάλη, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο πρόγραμμα με τίτλο  «Σχολεία για Όλους- Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία». Προέβη αντίστοιχα στην αξιολόγηση  της εμπειρίας που αποκόμισε, κάνοντας ένα τελικό απολογισμό.

Με φράση κλειδί: «Μαθαίνω καλύτερα τον εαυτό μου μέσα από τους άλλους» υλοποιήθηκαν ποικίλες δραστηριότητες που περιελάμβαναν: ενέργειες για την υποδοχή προσφύγων, δημιουργία κουίζ, ανάδειξη της πολυγλωσσίας, γνωριμία με παραδοσιακά παιχνίδια γηγενών και προσφύγων, ερωτηματολόγια για την αποτύπωση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μεταφρασμένο σε διαφορετικές γλώσσες και διαλέκτους, συμμετοχή σε μαραθώνιο, καθώς και επίσκεψη στο δημοτικό μουσείο της πόλης.

Είμαστε περήφανοι για το έργο του σχολείου και έχουμε την πεποίθηση ότι  αυτή η συνεργασία ήταν μόνο η αρχή για μακροπρόθεσμες αλλαγές όσον αφορά την καλλιέργεια προς μιας δημοκρατικής και, συμπεριληπτικής σχολικής κουλτούρας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν κατά την υλοποίηση του σχεδίου δράσης του σχολείου, τις καλές πρακτικές που ακολουθήθηκαν, καθώς και τις δυσκολίες εφαρμογής αυτού, θα βρείτε στη σχετική παρουσίαση.

Eπιπλέον εκπαιδευτικό υλικό διαθέσιμο εδώ.