2ο Γυμνάσιο Τρικάλων

Το 2ο Γυμνάσιο Τρικάλων ιδρύθηκε το έτος  1976 (ΦΕΚ 1158/26-09-1976) από τη διάσπαση του εξατάξιου Β΄ Γυμνασίου Αρρένων Τρικάλων σε λύκειο και γυμνάσιο.Το σχολικό έτος 1995-1996 το 2ο Γυμνάσιο Τρικάλων διασπάστηκε στα συστεγαζόμενα 2ο και 8ο Γυμνάσια Τρικάλων και αυτό ίσχυσε μέχρι τις 30-06-2011 οπότε και συγχωνεύτηκαν τα δύο γυμνάσια ξανά σε ένα.

Σήμερα το σχολείο έχει 270 μαθητές κατανεμημένους σε 11 τμήματα και 35 οργανικές θέσεις καθηγητών.Στην κτιριακή υποδομή του σχολείου περιλαμβάνονται 18 αίθουσες διδασκαλίας, 2 εργαστήρια Πληροφορικής, εργαστήριο Χημείας και Γυμναστήριο.

Επικοινωνία: 24310 28775, Κατσιμήδου 5, 42100 Τρίκαλα, email: mail@2gym-trikal.tri.sch.gr

Ιστοσελίδα