Παράταση του έργου «Σχολεία Για Όλους – Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία» έως τον Ιούνιο 2023

Δημιουργία  νέου κύκλου σχολείων με σκοπό τη βιωσιμότητα, συνεργασία και ανάπτυξη του σχολικού δικτύου του έργου.

”Αισθάνομαι ότι μέχρι τώρα καταφέραμε όχι μόνο να συνεργαστούμε μεταξύ μας αλλά και να δημιουργήσουμε μια κοινότητα ειρήνης.” Άγγελος Βαλλιανάτος, Επικεφαλής Εκπαιδευτής του έργου

Το έργο «Σχολεία Για Όλους – Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία», χρηματοδοτούμενο των EEA Grants, υποστηρίζει και καθοδηγεί επιμορφωτικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τάξεις υποδοχής, προκειμένου να καλλιεργηθεί ένα ασφαλές και συμπεριληπτικό σχολικό περιβάλλον, ικανό να παρέχει ποιοτική εκπαίδευση σε όλους/ες τους/ις μαθητές/τριες. 

Το αρχικό τριετές πλάνο του έργου ολοκληρώθηκε σε τρεις σχολικές χρονιές, 2019 – 2022, δημιουργώντας ένα δίκτυο 64 σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τάξεις υποδοχής σε όλη την Ελλάδα. Πρόσφατα, ανακοινώθηκε η παράταση του έργου  έως τον Ιούνιο του 2023, με στόχο την επέκταση του σχολικού δικτύου στο ίδιο πάντα πλαίσιο. 

Συγκεκριμένα, στόχο της φετινής σχολικής χρονιάς αποτελεί η δημιουργία τεσσάρων τοπικών δικτύων  σχολείων. Οι «κυψέλες» αυτές θα δημιουργηθούν μεταξύ γειτονικών σχολείων στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, όπου σχολεία του δικτύου θα καθοδηγούν “νέα” σχολεία και θα συνεργάζονται μαζί τους, με στόχο τη δημιουργία ενός δημοκρατικού σχολικού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς.

Σκοπός της δημιουργίας των δικτύων είναι να δημιουργηθούν γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ ι των σχολείων στο πλαίσιο διεξαγωγής κοινής επιμόρφωσης και συγκεκριμένων δράσεων, με στόχο την ενίσχυση της συμπερίληψης παιδιών προσφύγων εντός της σχολικής κοινότητας.

Εκπρόσωποι των σχολείων από όλες τις ομάδες της σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές, εκπρόσωποι φορέων) θα συναντηθούν αρχικά στο πλαίσιο μιας διήμερης επιμορφωτικής Ακαδημίας. Με την ολοκλήρωση της Ακαδημίας, οι εκπαιδευτικοί κάθε σχολείου θα συμμετάσχουν σε ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο υπό την καθοδήγηση  των επιμορφωτών που θα τους υποστηρίξουν καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Βασικό εργαλείο θα αποτελέσει το Εγχειρίδιο «31 Βασικές Δραστηριότητες», το οποίο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, και αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό για τα βήματα προετοιμασίας και συμπερίληψης μαθητών προσφυγικού υπόβαθρου.

Με την υποστήριξη των επιμορφωτών του έργου, τα σχολεία των τοπικών δικτύων  θα έχουν την ευκαιρία να υλοποιήσουν δραστηριότητες από το εγχειρίδιο ”’31 Βασικές Δραστηριότητες”’ και να συνεργαστούν μεταξύ τους για μια κοινή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2023. 

Η πρόσκληση συμμετοχής στο έργο για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  Α’ και Γ΄ Αθήνας και Α΄ και Β΄ Θεσσαλονίκης με τάξεις υποδοχής είναι ανοιχτή μέχρι τις 18 Νοεμβρίου 2022.

Στόχο του έργου τη φετινή σχολική χρονιά αποτελεί η  βιωσιμότητα και επέκταση του σχολικού δικτύου, καθώς και η καλλιέργεια συνεργειών μεταξύ των σχολείων, οι οποίες θα συνεχιστούν στο μέλλον, ωφελώντας μακροπρόθεσμα τις σχολικές κοινότητες.

Περισσότερες πληροφορίες για τον τριετή κύκλο του έργου εδώ.