Συμμετοχή στην παρουσίαση του ENACTED: European Network of Active Civil Society for Education and Diversity

H εθνική συντονίστρια του έργου, Δώρα Κατσαμώρη, συμμετείχε στην παρουσίαση του ENACTED: European Network of Active Civil Society for Education and Diversity που πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και διαδικτυακά στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2022.

Η εκδήλωση εστίασε στις παρακάτω θεματικές:

  • Καινοτόμες πρακτικές/εργαλεία για τη συμπερίληψη
  • Παρουσίαση του έργου και της πλατφόρμας
  • Συζήτηση για τις προκλήσεις, τα κενά αλλά και τις δυνατότητες/ δυνατά σημεία των πρακτικών
  • Συζήτηση και ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων για το πώς μπορούν να αναβαθμιστούν και να διαδοθούν
    περαιτέρω σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο οι πρακτικές συμπερίληψης
  • Διερεύνηση τρόπων καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών φορέων για την ένταξη των
    νεοαφιχθέντων προσφύγων/μεταναστών μαθητών/μαθητριών στην εκπαιδευτική διαδικασία

H Δώρα Κατσαμώρη παρουσίασε το έργο “Σχολεία Για Όλους – Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία” στα πλαίσια παρουσίασης καλών πρακτικών καθώς και το εγχειρίδιο “31 Βασικές Δραστηριότητες“.