42ο Γυμνάσιο Aθηνών: Καλλιέργεια ευελιξίας, ενσυναίσθησης και συνεργασίας

Το 42ο Γυμνάσιο Aθηνών ολοκλήρωσε με επιτυχία την υλοποίηση του σχεδίου δράσης, το οποίο είχε σχεδιάσει σε συνεργασία και με την υποστήριξη των επιμορφωτριών Δέσποινας Μιτσιάλη και Ελένης Παπαντωνίου στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο πρόγραμμα με τίτλο  «Σχολεία για Όλους- Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία». Προέβη αντίστοιχα στην αξιολόγηση  της εμπειρίας που αποκόμισε, κάνοντας ένα τελικό απολογισμό.

Το σχέδιο δράσης του σχολείου στόχευσε στην καλλιέργεια της ευελιξίας και προσαρμοστικότητας, της ενσυναίσθησης και στην ανάπτυξη συνεργασίας. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε η δραστηριότητα «Συνέντευξη κάποιου προσώπου» και η επίσκεψη σε μουσείο, ενώ υλοποιήθηκε εν μέρει η δραστηριότητα με τίτλο “Ενίσχυση διδασκαλίας και κλίματος τάξης μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων”, λόγω της συνθήκης της πανδημίας όπου τα σχολεία παρέμειναν κλειστά χωρίς τη φυσική παρουσία των μαθητών.

Πιο συγκεκριμένα,  μέσα σε ένα συνεργατικό πλαίσιο, διενεργήθηκαν οι συνεντεύξεις των προσώπων που είχαν επιλέξει οι μαθητές, χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο που είχαν συντάξει στη γλώσσα τους, και δημοσιεύθηκαν στη σχολική εφημερίδα Εν(Α)πορεία ως ρεπορτάζ με το γενικό τίτλο «Περπατώ περπατώ μες στο δάσος όταν ο λύκος… είναι εδώ». Η εφημερίδα συμμετείχε στον πανελλήνιο  μαθητικό  διαγωνισμό «Σεβασμός στο ΟΛΛΑ το δικαίωμα» και κέρδισε το βραβείο καλύτερης επιλογής θεμάτων. Αναφορικά με τη σχολική επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο, πριν την επίσκεψη η τάξη προετοιμάστηκε γνωστικά στο συνολό της, με χρήση πολυτροπικού υλικού στις γλώσσες των μαθητών προσφύγων  και κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στο Μουσείο οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες με συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Είμαστε περήφανοι για το έργο του σχολείου και έχουμε την πεποίθηση ότι  αυτή η συνεργασία ήταν μόνο η αρχή για μακροπρόθεσμες αλλαγές όσον αφορά την καλλιέργεια μιας δημοκρατικής και συμπεριληπτικής σχολικής κουλτούρας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν κατά την υλοποίηση του σχεδίου δράσης του σχολείου, τις καλές πρακτικές που ακολουθήθηκαν, καθώς και τις δυσκολίες εφαρμογής αυτού, θα βρείτε στη σχετική παρουσίαση.