Εσπερινό Γυμνάσιο Αγ. Δημητρίου

Το Εσπερινό Γυμνάσιο Αγ. Δημητρίου εξωτερικά μοιάζει με ένα συνηθισμένο σχολείο της Αθήνας, όμως , είναι ένα σχολείο που το συνθέτουν πολλές ιδιαιτερότητες. Πρόκειται για ένα σχολείο που ανταποκρίνεται σε έναν υψηλότατο βαθμό απαιτήσεων εξαιτίας των διαφορών στα δημογραφικά χαρακτηριστικά των μαθητών. Η εκπαίδευση που παρέχεται απαντά εποικοδομητικά στις προκλήσεις της εποχής δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία σε ενήλικες που δίνουν τον αγώνα τους αλλά και σε μετανάστες που κάνουν τη δική τους υπέρβαση για την απόκτηση των μαθησιακών εφοδίων. Στόχος του σχολείου αποτελεί η ισότιμη συμμετοχή όλων στα σχολικά δρώμενα και η διαχείριση της ετερότητας μέσω της ικανότητας του αναστοχασμού. Στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα λειτουργούν δύο Τάξεις Υποδοχής, όπου εφαρμόζεται εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε αρχάριους και προχωρημένους μαθητές. Παράλληλα με τη γλωσσική υποστήριξη οι μαθητές παρακολουθούν και σε κανονική τάξη εφόσον, συνεκτιμηθεί η επίδοσή τους από το σύλλογο των διδασκόντων.

Ο ρόλος του συγκεκριμένου σχολείου, όπως αποτιμάται , είναι απαιτητικός και περίπλοκος και για το λόγο αυτό έγιναν προσπάθειες από το σύλλογο των εκπαιδευτικών προκειμένου να αποκτήσουν διδακτικές πρακτικές ανάλογες των απαιτήσεων.  Πραγματοποιήθηκε λοιπόν, βιωματικό σεμινάριο με θέμα τη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση το χρονικό διάστημα  από το Δεκέμβριο του 2019 έως το Φεβρουάριο  του  2020. Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας οργανώθηκε από τη διεύθυνση μαθητικός διαγωνισμός ελληνικής γλώσσας και  δημιουργήθηκαν ομάδες από έλληνες και μετανάστες μαθητές μαζί σε μια συνεργασία που ανέδειξε το ομαδικό πνεύμα. Κατά την περίοδο της πανδημίας, η σχολική μονάδα ανταποκρίθηκε στη νέα πραγματικότητα εφαρμόζοντας την εξ αποστάσεως διδασκαλία ακόμα και στις Τάξεις Υποδοχής. Το 1ο Εσπερινό Γυμνάσιο Αγ. Δημητρίου λειτουργεί σαν ένα παραγωγικό εργαστήρι, όπου όλοι συμμετέχουν στα παιδαγωγικά δρώμενα και αναδεικνύουν τη διαφορετικότητα σε αξία και για να επιτευχθεί αυτό γίνεται καθημερινή προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία .

Επικοινωνία: Παπαναστασίου 47, Αγ. Δημήτριος, Τ.Κ. 17341, τηλ.: 2109714514, email: mail@gym-esp-ag-dimitr.att.sch.gr

Ιστοσελίδα