1ο Γυμνάσιο Νεάπολης

Το 1ο Γυμνάσιο Νεάπολης, στο Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη, με διευθυντή τον κo Ιωάννη Κουκίδη και υποδιευθύντρια την κα Βασιλική Κατσούλη, είναι μεταξύ των σχολείων εκείνων που έχουν συμμετάσχει στο εθνικό πρόγραμμα «Σχολεία για όλους – Συμπερίληψη παιδιών προσφύγων στα ελληνικά σχολεία». Στόχος του προγράμματος αυτού αποτελεί η υποστήριξη σχολείων με τάξεις υποδοχής, μέσα από την καλλιέργεια ασφαλούς και συμπεριληπτικού σχολικού περιβάλλοντος, στο οποίο παρέχονται ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως καταγωγής, θρησκεύματος, πολιτισμικών καταβολών.

Στο σχολείο μας λειτούργησαν κατά το σχολικό έτος 2019-2020 δύο τμήματα των Τάξεων Υποδοχής -ΖΕΠ, ΖΕΠ 1 και ΖΕΠ 2, στα οποία ήταν εγγεγραμμένοι 38 μαθητές, παιδιά προσφύγων και μεταναστών. Από τα παιδιά αυτά παρακολούθησαν συστηματικά τα μαθήματα στις τάξεις αυτές γύρω στα 20, καθώς οι συνθήκες της ζωής των περισσοτέρων εξ αυτών στις δομές φιλοξενίας αλλά και οι μετακινήσεις των οικογενειών τους σε άλλη χώρα ή σε άλλη πόλη για εύρεση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης, δεν επέτρεπαν πάντοτε την απρόσκοπτη προσέλευση και φοίτησή τους σε αυτές.

Ωστόσο, το πρόγραμμα λειτούργησε αποτελεσματικά και πολλά παιδιά έκαναν μεγάλα βήματα προόδου τόσο ως προς την βελτίωση των ελληνικών τους όσο και ως προς την κοινωνικοποίησή τους, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει πως άρθηκαν μέσα σε λίγους μήνες – διότι υπήρξε και η παρατεταμένη διακοπή των μαθημάτων λόγω της πανδημίας του Covid-19 – τόσο τα παιδαγωγικά προβλήματα όσο και οι αντιδράσεις ορισμένων εκ του σχολείου για το πρόγραμμα αυτό.

Σημαντική υπήρξε η συμβολή της κας Γιώτας Γάτση, που με τα επιμορφωτικά της σεμινάρια, το πλούσιο υποστηρικτικό της υλικό, αλλά και τη θετική της αύρα, αντιστάθμισε ουσιαστικά τις ελλείψεις του συστήματος και άμβλυνε τις όποια αρνητική προδιάθεση απέναντι σε αυτό το εγχείρημα στο μέτρο που της αναλογούσε.

Με δική της παρότρυνση πραγματοποιήσαμε κοινές δράσεις:

  • τη συνδιδασκαλία άλλων τμημάτων μαζί με τμήματα των Τ.Υ. σε μαθήματα με πολυπολιτισμικές αναφορές, για παράδειγμα την κοινή ορολογία στην τέχνη, τη μουσική, την ιατρική, αλλά και την καθημερινότητα εν γένει σε διάφορες γλώσσες του κόσμου (και στη γλώσσα των μαθητών των Τ.Υ.)
  • την εικαστική παρέμβαση που διοργανώσαμε από κοινού με παιδιά άλλων τμημάτων και με άλλους συναδέρφους την παγκόσμια ημέρα της μητρικής γλώσσας.

Είχαμε σχεδιάσει και οργανώσει κι άλλες κοινές δράσεις με συναδέρφους-καθηγητές διάφορων ειδικοτήτων (φιλόλογοι, μαθηματικοί, πληροφορικοί), αλλά, δυστυχώς, δεν υλοποιήθηκαν λόγω του γενικού απαγορευτικού εν μέσω της πανδημίας.

Τα οφέλη από τις κοινές αυτές δράσεις υπήρξαν άμεσα και πολλαπλά. Τα παιδιά γνωρίστηκαν μεταξύ τους, καθώς κλήθηκαν να συνεργαστούν, να συζητήσουν και να σχεδιάσουν από κοινού τα βήματα της κοινής τους προσπάθειας. Άρθηκαν οποιεσδήποτε επιφυλάξεις λόγω άγνοιας, αφού η γνωριμία με τον «άγνωστο ξένο» κατέδειξε τα κοινά σημεία στον τρόπο σκέψης, αντίδρασης, συμπεριφοράς που υπάρχουν σε όλα τα παιδιά στις ίδιες ή κοντινές ηλικίες. Γνωρίστηκαν καλύτερα οι καθηγητές με τους μαθητές και ανέπτυξαν αμοιβαία εκτίμηση και συμπάθεια. Κοινωνικοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό τα παιδιά των Τ.Υ., ένιωσαν ευπρόσδεκτα, ικανά να συν-δημιουργήσουν, αποτελεσματικά στις εργασίες που τους ανατέθηκαν, πήραν επιβράβευση για τις προσπάθειές τους. Με λίγα λόγια, πραγματοποιήθηκαν πολλά από αυτά που αποτελούν παιδαγωγικά ιδεώδη.

Ήταν μια εποικοδομητική και ενδιαφέρουσα σχολική χρονιά, παρά τα επιμέρους προβλήματα που παρουσιάστηκαν. Με καλή διάθεση, μεράκι, αίσθημα ευθύνης και, κυρίως, συνεργασία, μπορούν να ξεπεραστούν, όπως και ξεπεράστηκαν. Έτσι, στο μέλλον ευχόμαστε και ευελπιστούμε ο θεσμός των Τάξεων Υποδοχής -ΖΕΠ να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά και να βρει την αμέριστη και καθολική υποστήριξη που του αξίζει.

Επικοινωνία: Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη, Τ.Κ. 56700, τηλ. & φαξ: 2310 622809, email: 1gymneap@sch.gr

Ιστοσελίδα & Iστοσελίδα Τεχνολογίας