6ο Γυμνάσιο Σερρών

Το 6ο Γυμνάσιο Σερρών είναι το πρώτο σχολείο στο Ελληνικό Διαδίκτυο από το 1995. Σε συνεργασία με το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, τον Όμιλο UNESCO και άλλους φορείς έχει δημιουργήσει πληθώρα πρωτοπόρων δράσεων, όπως Τηλεκπαίδευση, online εφημερίδα –για την οποία βραβεύτηκε πανελληνίως- εξ αποστάσεως σεμινάρια, συνδέσεις με πανεπιστήμια και εκπαίδευση για τα Ελληνόπουλα που μεγαλώνουν στο εξωτερικό.

Είναι μέλος του δικτύου Συνεργαζομένων Σχολείων της UNESCO (AspNet Schools)  με καινοτόμες παιδαγωγικές δράσεις σε Ευρωπαϊκά προγράμματα (Comenius, e-Twinning,  STEM e-Twinning, ActionAid).

Κάθε σχολικό έτος υλοποιούνται προγράμματα Αγωγής Υγείας, επιχειρηματικότητας,  Πολιτιστικά και Καλλιτεχνικά, καθώς επίσης συμμετοχή στο Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών (M.U.N.) τα τελευταία 6 χρόνια.  Επίσης έχει αξιόλογη δράση στη Ρομποτική με συμμετοχή σε Πανελλήνιους Διαγωνισμούς ΕΛΛΑΚ και WRO.

Έχει αποσπάσει αρκετές διακρίσεις όπως το 1ο βραβείο από τον Όμιλο UNESCO για περιβαλλοντική κατασκευή αυτοματισμού με Arduino to 2019,  1ο βραβείο από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ και την επιτροπή UNHCR HELLAS για δημιουργία τρισδιάστατης αφίσας και πολλές άλλες διακρίσεις όλα τα προηγούμενα έτη.

Επικοινωνία: Βασιλείου Ευφραιμίδη, Σέρρες, Τ.Κ. 62124, τηλ.: 23210 55728, φαξ: 23210 55754, email: 6gymserr@sch.gr

Ιστοσελίδα