Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου

Το Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου ιδρύθηκε το 1999. Κατά το τρέχον σχολικό έτος (2019-2020), φοιτούν 486 μαθητές μοιρασμένοι σε 19 τμήματα γενικής παιδείας και 2 τάξεις υποδοχής ΤΥ1 (αρχαρίων) και ΤΥ2 (προχωρημένων) για τους αλλοδαπούς μαθητές. Κατά τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του,  οι μαθητές που φοιτούσαν εκτός από Έλληνες, ήταν παλιννοστούντες και αλλοδαποί   προερχόμενοι κυρίως από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (Ουκρανία, Ρωσία, Γεωργία κ.λπ.) και από χώρες των Βαλκανίων (Αλβανία, Ρουμανία, Βουλγαρία). Σήμερα, φοιτούν 26  αλλοδαποί μαθητές που είναι πρόσφυγες από εμπόλεμες περιοχές Συρία, Ιράκ κ.λπ. και κατοικούν στα γειτονικά camp και στον αστικό ιστό.

Βασικό χαρακτηριστικό του σχολείου μας είναι η αρμονική συνύπαρξη μαθητών από διαφορετικές χώρες με διαφορετική γλώσσα, κουλτούρα, θρησκεία και παράδοση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο στόχος μας είναι να αναπτύξουμε ένα παιδαγωγικό πλαίσιο στο οποίο ενισχύεται η κατανόηση και ο σεβασμός της διαφορετικότητας, καθώς και η ανοχή στα πολιτιστικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, κάνοντας μια συνεχή προσπάθεια συνομιλίας, αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας. Ταυτόχρονα, στοχεύουμε στην ένταξη των ξένων μαθητών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα προκειμένου να διαμορφώσουμε πολίτες με ίσες ευκαιρίες και προοπτικές ανάπτυξης. Αυτοί οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν, αφενός, μέσω μαθησιακών διαδικασιών (τάξεις υποδοχής) που περιλαμβάνουν τη σταδιακή και αποτελεσματική ανάπτυξη των γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των ξένων μαθητών και αφετέρου, μέσω της συμμετοχής τους σε πολιτιστικά και περιβαλλοντικά προγράμματα, θεατρικές και μουσικές ομάδες, αθλητικές ομάδες. Από το 2012 συμμετέχουμε ανελλιπώς στα Ευρωπαϊκά προγράμματα Comenius και Erasmus +.

Επικοινωνία: Κολοκοτρώνη και Ερωτοκρίτου, Τ.Κ. 56224, Εύοσμος, τηλ.: 2310 602559, φαξ: 231 1821589, email: gymdiape@sch.gr

Ιστοσελίδα